Return to site

Alfa & Omega har fått DIP-midler til utvikling av ny oppskrift på endring

Som én av 17 av totalt 124 søkere ble vårt prosjekt funnet verdig DIP-midler.

Høsten 2018 nådde det glade budskap Alfa & Omega. Som én av 17 av totalt 124 søkere ble vårt prosjekt funnet verdig DIP-midler. Vi er i særs godt selskap, mottakerne av midler fra designdrevet innovasjonsprogram 2018 spenner fra mindre innovative grønne aktører til IKEA, Q-free, DNV GL og Ulstein. DIP-programmet drives av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Innovasjonsprosjektene skal tuftes på brukermedvirkning og designmetodikk.

Bevilgningen gir oss en fantastisk mulighet til å videreutvikle både egen og våre kunders kompetanse om kultur og endring. Systematisk medvirkning fra flere av Norges største virksomheter bidrar til å sikre et godt resultat.

Ved hjelp av designmetodikk og brukerinvolvering er målet å utvikle en «oppskrift» som sikrer raskere og mer effektiv gjennomføring av ønsket endring i organisasjoner. Det handler om å utvikle og bygge endringskapasitet; dvs. skape en kultur som kontinuerlig utvikler seg i takt med kunde- og markedsbehov.

DIP-midlene gjør det mulig å dra veksler på fagekspertise og forskningsbasert kunnskap. Foruten designere har vi med oss professor Bjørn Hennestad fra BI og professor emeritus Carl-Erik Grenness fra UiO.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly