Return to site

Avinor DRL

Ledersamling 2016

Rett etter ferien i 2016 ble vi utfordret av divisjonsdirektør for regionale lufthavner og hennes ledergruppe. Dvs. de som sørger for at 42 av landets lufthavner drives effektivt, miljøvennlig og med god kundeservice. Vår oppgave var å bistå med ideer og innhold inkl. dialogoppgaver for dag to. Denne dagen var målet å vurdere kultur og ledelse i lys av divisjonens strategiske utfordringer. Oppgaven var bl. a. å definere hensiktsmessig kultur, dagens kultur og vurdere hva gapet betyr for utøvelse av ledelse.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly