Return to site

DSB

Effektivt samarbeid

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) brukte Alfa & Omega verktøyet Effektivt Samarbeid på sin lederkonferanse i januar 2016. Direktør Cecilie Daae og sjef for Sivilforsvaret Jon Birger Berntsen holdt i det faglige innholdet.

Foredrag og verktøy er utviklet på basis av boken Collaboration av professor Morten T. Hansen, nå ved INSEAD og University of California, Berkeley. Tidligere er verktøyet brukt av bl.a. Telenor Norge, Lindorff og Utdanningsforbundet.

Hensikten med verktøyet er å kartlegge organisasjonens samarbeidsbarrierer, og drøfte hvordan disse kan fjernes. Dette med utgangspunkt i konkrete samarbeidsutfordringer som deltagerne opplever i sin hverdag.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly