Return to site

Ny undersøkelse sikrer fokus og tempo i endringsprosessen

Skal vi lykkes med endring, må vi fjerne det som hindrer endring.

Med de krav til tempo vi har i dag, er det så å si umulig å få til endring uten å fjerne det som hindrer. Undersøkelsen MaxEndring kartlegger og tallfester størrelsen på barrierer mot endring. Den gir konkret svar på hvilke barrierer du må fjerne for å lykkes med endring i din virksomhet. Undersøkelsen er et direkte resultat av DIP-midlene vi ble tildelt høsten 2018. Den er bygget opp rundt 30 konkrete barrierer, alle forankret i solid empiri. 40 ledere og 18 virksomheter sammen med to professorer og designere har vært med i utviklingen. Bjørn Hennestad, professor emeritus i organisasjon og ledelse, har vært aktiv i kvalitetssikringen av innholdet i undersøkelsen. Undersøkelsen er validert av ca. 600 ledere og medarbeidere i virksomheter med mer enn 500 ansatte.

MaxEndring kan gjennomføres på både ledere og medarbeidere. Nytten er stor, enten målgruppen er ledere eller om det er hele organisasjonen. Et tallfestet bilde på hva som er de største barrierene, sikrer felles ståsted i ledergruppen. I stedet for å tro, vet vi! Gevinstene er mange; bedre ressursutnyttelse, underlag til fokusområder i lederutvikling og til KPIer som vil sikre utholdenhet, underlag til målrettet internkommunikasjon om endringen, større treffsikkerhet på tiltak og mindre slitasje på organisasjonen - for å nevne noen.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly