Return to site

40 ledere samlet en hel dag for å gi innspill til hvordan øke endringskapasitet

Hva skal til for å sikre tempo og gjennomføring i endring?

Mange års erfaring med kultur- og endringsprosesser har lært oss at endringer svært sjelden går som planlagt. Derfor var det med stor glede vi høsten 2018 mottok DIP-midler nettopp til dette formålet: Hvorfor går ikke endringer som planlagt? Hva skal til for å sikre tempo og gjennomføring?

broken image

Hensikten var å dypdykke og kvalitetssikre funnene fra fase 1 i prosjektet, samt få konkrete idéer til tiltak. Forarbeidet hadde bl.a. avdekket at de gamle endringsmodellene som for eksempel Lewin og Kotter er i ferd med å bli erstattet av mer agile organisasjonsmodeller. I dag skjer endringer hele tiden, og flere endringer skjer parallelt. Det er ikke lenger nok å være stor og sterk; det er de raske og smidige (agile) som vinner konkurransen.

broken image

Endringsreisen og barrierer mot endring var sentrale temaer på workshopen. Ved hjelp av arbeidsduker og strukturerte oppgaver jobbet deltakerne med 20 ulike barrierer hentet fra dybdeintervjuer og forskningsmateriale. Barrierene ble drøftet og prioritert både ift. lineære endringsprosesser og agile modeller. Gruppene valgte til slutt 6 barrierer som de mente ville få størst konsekvenser dersom de ikke ble fjernet. Fiskebein ble benyttet for å finne rotårsakene til problemene knyttet til barrieren. Spørsmålet hvorfor stod sentralt: Hvorfor skjer dette? Hvorfor gjør vi ikke som avtalt?…

Diskusjonene var mange og engasjementet høyt gjennom hele dagen. Så mye erfaring samlet i ett rom en hel dag må jo bare gi resultater. Professor emeritus i organisasjonspsykologi Carl Erik Grenness delte sin kunnskap om hva agilitet innebærer, samt muligheter og begrensninger i biologisk ledelse. Skuespiller Helén Vikstvedt krydret oppgaveløsningen med faglig og humoristiske demonstrasjoner av atferd som hemmer og fremmer endring. Professor emeritus i organisasjon og ledelse Bjørn Hennestad har deltatt i forberedelser og etterarbeid.

broken image
broken image