• Over tre tiårs erfaring med strategi- og kulturutvikling for noen av Norges største selskaper.

 • Vi er stolte over å jobbe med noen av Norges fremste selskaper

  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
 • Strategi som virker.

  Kultur som treffer.

 • Tjenester

  Vi har i tett samarbeid med våre kunder gjennomført prosesser

  og utviklet verktøy innenfor følgende områder:

  broken image

  Kulturbygging

  Vi hjelper våre kunder å avmystifisere det noe abstrakte fenomenet bedriftskultur. Vår metodiske og praktiske tilnærming gjør det enkelt å forstå hvilke knapper lederne må trykke på for å jobbe med kultur i egne enheter. Hva de må gjøre for å bygge en kultur som er hensiktsmessig for å nå målene og som sikrer at bedriftskulturen blir et reelt konkurransefortrinn.

  broken image

  Kulturanalyse

  Vår kulturanalyse er velprøvd og engasjerende. Når deltagerne går ut av rommet har kulturendringen i praksis startet. Forståelsen for hvilken kultur vi må ha for å nå våre mål og hvordan kultur bygges, er på plass. Metodikken sørger at veien fra ord til handling er kort. Kultur er atferd.

  broken image

  Leder- og medarbeidersamlinger

  …er de viktigste arenaene for strategiimplementering og kulturbygging. Vår måte å bygge opp innhold, struktur og regi sikrer at ambisjoner formidles, retning tydeliggjøres, tanker og kunnskap deles og fellesskapet styrkes. God regi og dramaturgi sikrer en optimal kombinasjon av foredrag og dialog.

  broken image

  Strategiutvikling

  En god strategi er robust og fokusert, og lar seg lett formidle. Vi starter med det som holder lederne våkne om natten. Kjernen i vår strategiutvikling er styringspyramiden. Den sørger for en tydelig rød tråd fra visjon og verdier, på tvers av enheter og nivåer. Scenarier og strategisk historiefortelling hører også med i en god prosess.

  broken image

  Strategiimplementering

  Lederjobben stopper ikke med en beslutning. Beslutningen skal forstås og gjennomføres. En intern kommunikasjonsstrategi utviklet i samarbeid med en ledelse som gir førstelinja nyttige verktøy, er en nødvendig del av prosessen. Likeså mål som følges opp og ivaretar helheten.

  broken image

  Visjon og verdier

  Hvordan vi gjør ting er like viktig som hva. Alfa & Omega har jobbet med valg og operasjonalisering av verdier siden før det ble «in». Våre metoder og verktøy fungerer, og verdier oversettes raskt til praktisk atferd. Gode visjoner og ambisjoner som gir fremtidstro og skaper lyst og engasjement, har fortsatt sin misjon. Vi vet hvordan.

 • Nyheter

  Undersøkelsen MaxEndring kartlegger og tallfester størrelsen på barrierer mot endring

  Den nye undersøkelsen MaxEndring forteller deg hvilken barriere du først og fremst må fjerne for ...
  Read more...
  Se noen glimt fra vår workshop om bedre endringskapasitet.
  Read more...
  Mange års erfaring med kultur- og endringsprosesser har lært oss at endringer svært sjelden går...
  Read more...
 • Verktøy

  broken image

  Kulturkabalen

  Har vi en kultur som fremmer - eller som hemmer?

  Kulturkabalen setter fart i kulturendringen! Ved hjelp av bilder og ord definerer deltakerne dagens og ønsket kultur i egen organisasjon, og hvilke tiltak som vil bidra til ønsket endring. Hver deltaker får sin personlige arbeidsbok. Den digitale rapporteringen skaper stort engasjement underveis, og sørger for komplett rapport umiddelbart. Kulturkabalen egner seg svært godt i både strategiutvikling og -implementering, og ikke minst i fusjoner.

  broken image

  Verdispillet

  Det handler om hva vi gjør – ikke hva vi sier vi gjør…

  Verdispillet er selvskrevent når atferdsendring er viktig for å lykkes – det være seg HMS, kundefokus, innovasjon eller ledelse. Verktøyet skreddersys til selskapets utfordringer, og leder deltakerne inn i relevante og viktige diskusjoner om egen og kollegers atferd: Hva er ønsket/uønsket atferd hos oss? Hvilken atferd må vi løfte for å lykkes med strategiske målsettinger? Forbedringsområder prioriteres, og handlingsplaner lages.

  broken image

  Full effekt

  Full Effekt sikrer tempo i gjennomføringen!

  Full Effekt er et digitalt prioriteringsverktøy som sørger for at vi samler kreftene om det som er viktig. Hvilke mål må vi ha fokus på? Hvilke tiltak haster mest? Hva må vi faktisk gjøre – og i hvilken rekkefølge for å lykkes med strategien? Full Effekt sikrer involvering og eierskap hos dem du er avhengig av for å lykkes. Deltakerne – som sitter i grupper – diskuterer, reflekterer og utfordrer. Sammen blir de enige om hva som er viktigst, i hvilken rekkefølge ting må skje, og hva de skal gjøre for å få det til. Full Effekt er selvskreven i strategiimplementeringen.

  broken image

  Strategisk kart

  Historien har gjort oss til den vi er…

  Med Alfa & Omegas Strategisk kart tar vi historien med oss inn i strategiprosessen. Og det er jo nettopp i historien vi kan finne mange av svarene om fremtiden. Med strategiske temaer langs den ene aksen og historien tiår for tiår langs den andre, trer politiske føringer, veivalg og milepæler fram i en sammenheng som gir fornyet innsikt. Kartet er også uovertruffent i ombordprogrammer og opplæring.

  broken image

  Medarbeiderskap

  Verktøyet som skaper gode medarbeidere

  Hva betyr det å ta ansvar? Å være en god kollega – en god medarbeider? Verktøyet Vår arbeidshverdag engasjerer medarbeiderne til å reflektere over eget medarbeiderskap. Konkrete situasjoner og vanskelige valg fra hverdagen diskuteres, og lærer deltakerne hva som er godt medarbeiderskap hos oss. I verktøypakken inngår enkle arbeidsduker, et kort introforedrag samt et utvalg oppgaver.

  broken image

  Effektivt samarbeid

  Effektivt samarbeid skaper konkurransekraft og vekst

  Samarbeid er viktig, men ikke for enhver pris. Verktøyet Effektivt samarbeid gir kunnskap om når samarbeid er lønnsomt, om barrierer som hindrer samarbeid og hvordan disse kan fjernes. Verktøyet, som er basert på boken Collaboration av professor Morten T. Hansen, er laget for grupper á 4. Hver deltaker medbringer sin egen samarbeidsutfordring som de får hjelp til å løse. Dermed forlater deltakerne samlingen ikke bare med ny kunnskap, men også med konkrete forslag til hvordan de selv bør samarbeide for å levere på mål.

  broken image

  Endringskapasitet

  Hvordan tilrettelegge for vellykket endring?

  70% av alle endrings- eller omstillingsprosesser mislykkes. Alfa & Omegas verktøy Endringskapasitet øker sjansene for å lykkes med forestående endringer. Med tre arbeidsduker og en halv dag kartlegger gruppene 1) egne endringserfaringer, 2) medarbeidernes endringsmotivasjon og 3) risiko ved kommende endringer. Med dette underlaget har lederne det de trenger for å lage en god endringsplan.

 • I snart tre tiår år har vi utviklet prosesser og verktøy som involverer og engasjerer. Å oppnå engasjement, stolthet og økt mening på arbeidsplassen er et mål i seg selv. At det i sin tur virker på bunnlinjen er en hyggelig bonus. For hva er vel verdien 'Mot' hvis medarbeiderne ikke tør? Eller verdien 'Tydelig' dersom alle snakker rundt grøten? Og hva skal man med en super strategi hvis ingen kjenner verken målene den formidler eller meningen med den?

  Tre tiår med erfaring

 • Prosjekter

  Vi har hjulpet noen av Norges største selskaper

  broken image

  Ledersamling TINE Produksjon april 2021

  Lykkes på kort og lang sikt

  Systematisk forbedringsarbeid preger TINE Produksjon, og også innholdet på denne samlingen. Det har blitt jobbet systematisk med produksjonssystemet DRIV siden 2016, og i dag gjelder DRIV-prinsippene for alt forbedringsarbeid.

  Etter en kort presentasjon av utvalgte prosjekter som bidro sterkt til de gode resultatene i 2020, var fokuset over på konkurransekraft og digitalisering. TINE har lenge ligget i front på automasjon og digitale styringssystemer, nå er de klare for å ta i bruk kunstig intelligens og modellbasert styring. Den digitale transformasjonen avhenger av flere stolper: kompetanseløft, kulturendring og investeringer i teknologi og verktøy. Ikke minst viktig er kunstig intelligens som fikk en solid plass på samlingen ved en gjennomgang fra TINE Meieriet Jæren. Alt dette handler om å løfte operatørene og gi dem best mulig beslutningsgrunnlag. Gjennom kunstig intelligens kan feil oppdages før de skjer. Programmet for samlingen tok hensyn til alle elementer som sikrer en vellykket fysisk samling; tydelige budskap, god regi og kunnskapsdeling gjennom involvering av viktige ressurspersoner fra hele landet. Forskjellen denne gangen var sending fra et JCP-studio og at mer enn 200 deltok gjennom Vimeo-link. Noen intervjuer var filmet på forhånd, andre ble gjort på Zoom der og da. Alfa & Omega bisto med programdesign og produksjon av innhold.

  broken image

  Hjelp til selvhjelp i endringsprosesser

  Endring og kulturutvikling må være en del av den daglige driften.

  For Avinor er det et konkret mål å opprettholde høyt engasjement i endringsprosesser. For å støtte lederne i deres arbeid, valgte HR-avdelingen i Avinor å tilby en verktøykasse i endring på sin nye læringsportal. Verktøykassen inneholder en miks av praktiske oppgaver, filmer og presentasjoner som formidler viktige premisser for endringsarbeid og kulturbygging. En meny beskriver hensikt og bruksmåte for alle virkemidlene. Elementene kan brukes enkeltvis eller i kombinasjon, lederne velger det som er relevant for sin enhet.

  broken image

  Veien til nytt medlemsdemokrati i Lederne

  Mer demokrati og mindre hierarki

  Veien til nytt medlemsdemokrati startet med valg av ny forbundsleder og nytt forbundsstyre i 2016, og viktige kongressvedtak i 2017 om nye verdier, nytt ledelsesbegrep og tilslutning til strategiprosessen. Et stort arbeid med bred involvering ble kronet med vedtak om nytt medlemsdemokrati på kongressen i 2019. Det enstemmige vedtaket gjør Lederne til en mer demokratisk og mindre hierarkisk organisasjon. 18 avdelinger og et hovedstyre der alle avdelingene er representert sikrer mer demokrati og gir medlemmene større muligheter til å påvirke. For å sikre at organisasjonen tar vare på mulighetene dette gir ønsket forbundsleder Audun Ingvartsen og nestleder Liv Spjeld By å dokumentere veien frem til ny organisasjon. Alfa & Omega fikk gleden av å intervjue alle medlemmene av sentralstyret og dokumentere veien fra 2016 til 2020. Den er beskrevet i arbeidsheftet «Nytt medlemsdemokrati» som er rikt illustrert med ambisjoner og bakgrunn for endringen. Vi har alle troen på at dokumentasjonen i heftet vil øke sjansene for å lykkes med endringen.

  broken image

  Ekstraordinær kongress i Lederne

  Avspark til nytt medlemsdemokrati

  I september 2020 gjennomførte Lederne ekstraordinær kongress. Hensikten var å forberede organisasjonen på overgangen til ny struktur for medlemsdemokrati i 2021 – enstemmig vedtatt på kongressen i november 2019. Alfa & Omega bisto i utvikling av program og innhold til dag 2 av den ekstraordinære kongressen. Helén Vikstvedt loset deltakerne trygt gjennom et variert program bestående av presentasjoner, intervjuer fra scene og sal, paneldiskusjon og gruppeoppgaver. I tillegg krydret med innslag av ulike kommunikasjonsøvelser. En energifylt dag som ga avsparket til nytt medlemsdemokrati.

  broken image

  Flyttepodden

  ABB flytter

  I 2022 flytter ABB til nye, flotte lokaler på Fornebu. Det knytter seg både forventninger og spenning til flyttingen, og løpende kommunikasjon er viktig for å holde organisasjonen oppdatert med saklig og korrekt informasjon. For å imøtekomme dette behovet er det planlagt en podcastserie, i første omgang sju episoder frem mot sommeren. Alfa & Omega har bistått ABB i planlegging, valg av temaer med innhold og manusarbeid. ABB står selv for produksjon i eget studio, noe som gjør gjennomføringen både enklere og mer fleksibel.

  broken image

  Ecura – den røde tråden

  Tydelig retning, felles ambisjoner og felles verdigrunnlag

  Med satsing på kvalitet og kompetanse bygger Ecura Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Ecura vokser raskt både organisk og gjennom oppkjøp.

  For Ecura handler samfunnsansvar om å levere mer helse og omsorg for mindre. Til nå har de klart kunststykket å balansere vekst og utvikling. Fremover blir tydelig retning, felles ambisjoner og felles verdigrunnlag for de ulike virksomhetene enda viktigere. Veksten og den positive utviklingen i Ecura ga Alfa & Omega en mulighet til å være sparringpartner i arbeidet med å tydeliggjøre og illustrere den røde tråden.

  broken image

  Kultur som sikrer konkurransekraft

  Felles innsats mot felles mål

  AF Gruppen samarbeider tett med Oslo S Utvikling i forvandlingen av Bjørvika til Norges mest attraktive bolig- og næringsområde. Team Bispevika er AF Gruppens ansvarlige team. For å styrke teamet og skape en felles plattform ble det gjennomført en teamsamling i første fase av byggetrinn 1. Bedriftskultur og selvledelse var sentrale temaer. Kulturkabalen ble valgt som verktøy. En engasjert og interessert gjeng med 60 prosjektledere diskuterte ivrig dagens kultur, ønsket kultur og hva de selv måtte gjøre for å tette gapene. Med seg hjem hadde de et komplett analysegrunnlag til videre arbeid, inklusive konkrete forslag til tiltak.

  broken image

  Internseminar om arbeidsmiljø og kultur

  Ønsket kultur i «nye Abelia»

  Til en internsamling med alle ansatte, valgte Abelia Alfa & Omega som samarbeidspartner og fasilitator til en av dagene. Tema var internkultur og arbeidsmiljø i «nye Abelia». For Abelia var det viktig med en fremtidsrettet og positiv tilnærming til temaet. I tillegg var det et krav av opplegget skulle resultere i noen konkrete tiltak som skulle følges opp i etterkant. Med disse forventningene ble Kulturkabalen valgt som diskusjonsverktøy.

  broken image

  HMS-kultur i ABB

  Verktøykasse for ledere

  Don’t look the other way!

  Dette var hovedbudskapet i en omfattende HMS-satsning i ABB. HMS-kulturen måtte styrkes, og hele organisasjonen skulle engasjeres. Det ble lagt opp til bred involvering, og det ble gjennomført workshops og dybdeintervjuer med både ledere og medarbeidere. Resultatet var en verktøykasse for bruk i det lokale forbedringsarbeidet. Økt bevissthet rundt egen HMS-atferd, flere RUH’er og færre uønskede hendelser var resultater av satsningen.

  broken image

  Kulturendring i Avinor DRL

  Ledersamling om endring, kultur og nudging

  Det er de valgene hver og en av oss gjør hver dag som skaper vår kultur.

  Når ledere for landets 42 regionale lufthavner møtes en gang årlig, må innholdet på ledersamlingen være nyttig. Programmet må sikre at elefanten i rommet diskuteres, utfordringer og eventuelle målkonflikter må på bordet. Deltagerne bør også få med seg nyttige tips til hvordan utfordringene kan løses. Oppriktig åpenhet kolleger i mellom er avgjørende for å utvikle en kultur som styrker måloppnåelse. Lederne i Avinor DRL er på god vei og vil lykkes. I 2016 bisto vi ledergruppen med design og innhold for årets viktigste møte. I 2017 ble vårt verktøy Kulturkabalen brukt for å gjøre veien fra ord til handling kortere.

  broken image

  Ny strategi i Bøndenes Hus

  Utvikling og implementering av ny strategi og kultur

  ‘Vi gir tradisjonar venger’ Dette er visjonen som skal samle og bringe Bøndenes Hus videre. Med Kaffistova, Bondeheimen og Heimen Husfliden har Bøndenes Hus forvaltet norske tradisjoner gjennom årtier. Da ny ledelse så behovet for en ny, felles strategi, fikk Alfa & Omega oppdraget. En effektiv prosess sikret involvering av ledere og medarbeidere. I løpet av noen korte uker var nytt styringshierarki på plass. Visjon, verdier, strategiske fokusområder, ambisjoner og mål som alle føler tilhørighet til. Den gode involveringen sikret eierskap på tvers. Både Verdispillet og Kulturkabalen benyttes i implementeringen av strategien.

  broken image

  Medarbeiderskap i GIEK

  Medarbeiderprinsipper og dilemmatrening

  Kulturen er i handlingene

  Hvert år gjennomfører GIEK sitt årlige seminar med alle medarbeidere. En god anledning til å samles om felles ambisjoner og bygge ønsket kultur. To temaer sto på kulturagendaen i 2016; implementering av nytt regelverk for etiske retningslinjer og utvikling av medarbeiderprinsipper i lys av selskapets verdier og rammebetingelser. Gjennom møter og workshops i forkant innhentet vi innspill til verdispill og dilemmaer. Verdispillet var inngangen til diskusjonen om medarbeiderprinsipper; dilemmaene var grunnlag for trening på etiske retningslinjer. Begge virkemidlene ble benyttet på seminaret. Medarbeiderprinsipper ble vedtatt rett i etterkant av samlingen.

  broken image

  Lederutvikling og strategiimplementering i KLP

  Strategisk ledelse og kulturutvikling

  Gode ledere gjør en forskjell

  Offentlig tjenestepensjon er i endring. Den teknologiske utviklingen endrer våre atferdsmønstre og skaper rom for nye tjenester og forretningsmodeller. Det stille nye krav til både ledere og medarbeidere.

  KLP har investert tungt i samlinger i strategisk ledelse, vi i Alfa & Omega hatt gleden av å være med på deler av denne satsningen. Hensikten var å tydeliggjøre retning, gi lederne nyttige verktøy. Gjennom programmet delte ledere sine refleksjoner om ledelse, og ledermodell og lederprinsipper ble utviklet. Alfa & Omegas verktøy Strategisk kart og prioriteringsverktøyet Full Effekt ble brukt i programmet sammen med skreddersydde foredrag og dialogoppgaver. Kjente skuespillere fremførte sketsjer som adresserte konkrete atferdsutfordringer med glimt i øyet.

  broken image

  «One Lindorff 2017»

  Strategiimplementering og kulturutvikling

  Medarbeidersamling som skaper stolthet og bygger kultur

  En gang hvert annet år samler Lindorff Norge alle sine ca. 600 medarbeidere over en helg. Taktskifte var det mest brukte nyordet i Lindorff i 2016/17. Lindorff jobber hver dag med å gjøre taktskifte til den nye normalen. Å finne den korteste veien til målet er viktig for suksessen. Det forutsetter god kompetanse, vilje og evne til å lytte til andre. Norgesledelsen har jobbet systematisk over år for å bygge en kultur med stor gjennomføringskraft, en kultur hvor det er ok å si i fra og ta initiativ til forbedringer.

  Lindorff har brukt flere av Alfa & Omega verktøy på samlinger, både skreddersøm og standardverktøy. Av skreddersøm kan vi nevne Lindorffs atferdspill og «Vår kunnskap gir gode løsninger»; et program for kunnskapsdeling.

  broken image

  Leder- og kulturutvikling i Mantena

  Endringskapasitet, ledelse, forretningsorientert kultur

  Kultur er brekkstanga for å lykkes

  Mantena AS ble etablert som eget AS i 2017. Fra å være eneleverandør av togvedlikehold til bl.a. NSB og Flytoget, må selskapet konkurrere på lik linje med andre aktører. Dette krever en kulturendring.

  Alfa & Omega har over tid bistått Mantena med ulike kommunikasjonsverktøy i endringsarbeidet, som f.eks. utviklingen av leder- og medarbeiderguide. På en ledersamling med kultur som tema var Kulturkanalen hovedverktøyet. Resultatene fra denne er grunnlaget for et kulturendringsprogram som tas helt ut på det enkelte verkstedet.

  broken image

  Med NITO inn i framtida

  Utforming og kommunikasjon av NITOs strategiske reise

  Kongressen NITOs øverste organ

  NITO president Trond Markussen startet sin presentasjon med å adressere det berømte «både og». Viktigheten av både å jobbe langsiktig med prinsipielle spørsmål om arbeidsvilkår og hjelpe medlemmer som opplever nedbemanning. NITO må tilpasse seg situasjonen, levere til alle medlemmer. Dekke deres behov i dag og om 10 år. Kongressen vedtok en forenklet og forbedret strategi. I tillegg til å være diskusjonspartner og rådgiver i planleggingen, var Alfa & Omega delaktig i utviklingen av struktur, innhold og regi på presentasjonen av strategisk regnskap samt presidentens strategipresentasjon for 2015-2018.

  broken image

  Orkla Foods – ny norsk matgigant

  Kultur, visjon og verdier, ny strategi

  I 2013 ble Stabburet og Rieber & Søn til Orkla Foods Norge.

  To stolte og sterke kulturer skulle bli til en. Alfa & Omega bisto i kulturarbeidet. En omfattende kulturkartlegging ga en rik situasjonsbeskrivelse som ble verdifull input til nytt styringshierarki. På en stor samling i januar 2014 hvor alle ledere, selgere og tillitsvalgte deltok, ble selskapets nye visjon, verdier og strategi lansert og presentert. Alfa & Omega leverte visjonsfilm og innsalgspresentasjoner til bruk for selskapsledelsen på viktige arenaer og interne møteplasser.

  broken image

  Ledersamling i TINE

  Ledersamlinger om endring, strategisk retning og kultur

  Hvordan motivere til å forenkle og forbedre?

  Konkurransesituasjonen for TINE er krevende; forbruket av melk går ned, osteimporten øker, konkurrentene er små og raske. Lederne i TINE setter hverandre i stevne årlig. Ledersamlingen er en viktig arena for både feiring og utvikling. Alfa & Omega har bistått TINE de siste årene med utvikling av program, verktøy og dramatiserte lederforedrag og oppgaver. Foruten å formidle ambisjoner og utfordringer samt TINEs strategiske satsninger, er det viktig å gjøre samlingene til en arena for deling og læring.

  I 2017 var temaet «et raskere og sterkere TINE». Skuespillere og unge utfordrere gjennomførte fremtidstablå på scenen, og bidro med idéer og aktuelle løsninger på fremtidens utfordringer.

  broken image

  Strategiimplementering og HMS-kultur i TINE Produksjon

  Ledersamlinger som skaper handling

  Hvordan sikre effektive prosesser og verdikjeder?

  Fremtidsbilde og strategi, produksjonssystem, HMS og ledelse var hovedtemaene på TINE Produksjon sin ledersamling i 2015. Alfa & Omega bidro med program, innhold, regi og dramaturgi for samlingen. En questback i forkant ga input til stafett for deling av beste praksis. To Alfa & Omega-verktøy ble benyttet; «Absolutt HMS» for å diskutere konkret HMS-atferd, og «Godt lederskap» - sistnevnte med fokus på HMS-ledelse.

  Den strategiske reisen for TINE Produksjon ble fulgt opp på ledersamlingen i 2017. Erfaringsdeling og læring på tvers stod på programmet. Kultur er den viktigste brekkstanga for å lykkes med kommende endringer, og Alfa & Omegas Kulturkabalen ble benyttet for å mobilisere lederne til å drive kulturutvikling i egen avdeling.

  broken image

  YS – styrke gjennom samspill

  Samling for YS sine 15 forbundsstyrer

  Samspill var tema da YS for første gang arrangerte en samling for alle sine forbundsstyrer. Det var viktig å utforske og formidle hva godt samspill kan bety for organisasjonens gjennomslag.

  Det strategiske kartet som ble utviklet til samlingen, dokumenterte YS sin plass i trepartssamarbeidet og danner et godt grunnlag for å tenke fremover sammen. Gjennom sine 40 år som hovedorganisasjon har YS vist stor vilje til nytenking.

  Alfa & Omega bisto i design av program og innhold. Våre verktøy «Strategisk kart» og «Effektivt samarbeid» ble benyttet på samlingen sammen med skreddersydde oppgaver.

  Temperaturen var høy da det ble jobbet med fremtidens arbeidsliv, organisasjonsgrad og kompetanse i en felles kafébordsetting. Svarene, ja hele samlingen, ga viktige innspill på veien frem mot neste YS-kongress.

 • Om oss

  Tre tiår med erfaring

  Landets fremste bedrifter har åpnet dørene for oss, og sammen har vi lært hva som virker.

  I tre tiår har vi utviklet programmer, prosesser og verktøy som utvikler og engasjerer. Vår ambisjon er å gi positiv energi til endring. Vi ser raskt muligheter og hvordan disse kan materialiseres til konkrete verktøy og handlinger. Gode verktøy er viktig – 70% av all læring skjer på jobben. Hvis du er opptatt av å skape handling, er Alfa & Omega stedet.

   

  For hva er vel verdien «Mot» hvis medarbeiderne ikke tør? Eller verdien «Tydelig» dersom alle snakker rundt grøten? Og hva med en super strategi hvis ingen kjenner målene eller meningen med den?

   

  Alfa & Omegas metoder, modeller og verktøy bygger bro mellom strategi og bedriftskultur. Vårt mål er å bidra til å skape varige verdier. Våre verdier er gjensidig respekt, mot og engasjement.

   

  Gjennom år har Alfa & Omega utforsket muligheter som ligger i møtet mellom akademia, kultursektoren og næringslivet. Allerede i 1996 etablerte Alfa & Omega et idéstyre med sterke representanter fra akademia, kunst- og kulturlivet.

 • broken image

  Anne Grete Stykket

  Daglig leder, partner og konsulent
  annegrete@alfaomega.no

  916 06 822

   

  Anne Grete Stykket startet karrieren som produktsjef i Midelfart og tyske Braun før lederjobben i Alfa & Omega. Av utdannelse er hun siviløkonom. Av legning er hun nysgjerrig og utviklingsorientert. Dette har resultert i prosesser, metoder og verktøy som sikrer at utviklingen av våre kunders bedriftskultur går hånd i hånd med strategien. SkatteFunn og IFU-kontrakt med Innovasjon Norge har bidratt til ny kunnskap og internasjonalt samarbeid. Den viktigste kompetansen har hun hentet fra et utall endrings- og utviklingsprosesser gjennomført sammen med dyktige representanter fra norsk næringsliv.

  broken image

  Trine Fossen

  Konsulent og partner

  trine@alfaomega.no

  916 06 744

   

  Trine Fossen kom til Alfa & Omega etter flere år i reklamebyrå. Hun er utdannet innen markedsføring og kommunikasjon, og har en bachelor i kommunikasjon i organisasjoner. Trine har sterk kompetanse på strategisk endringskommunikasjon og budskapsformidling. Å omforme komplekse budskap til praktisk og forståelig kommunikasjon ligger hjertet nært. Trine har stor erfaring med å fasilitere strategi- og kulturprosesser, utvikle innhold og verktøy som sikrer involvering og forståelse hos både ledere og medarbeidere.

 • Kontakt oss

  for en uforpliktende prat

  Bygdøy Allé 10A
  916 06 822