Return to site

Workshop om bedre endringskapasitet

Se video!

Se noen glimt fra vår workshop om bedre endringskapasitet.