Return to site

Rask vei til beslutningsgrunnlag i endringsprosesser

Ny undersøkelse går rett på sak!

broken image

Den nye undersøkelsen MaxEndring forteller deg hvilken barriere du først og fremst må fjerne for å lykkes med den endringen du står i. Det tar 3 uker fra du bestemmer deg for å gjennomføre undersøkelsen til du har resultatene. Undersøkelsen er utviklet av Alfa & Omega gjennom DIP - designdrevet innovasjonsprogram fra DOGA. Den er validert av ca. 600 ledere og medarbeidere i virksomheter med mer enn 500 ansatte. I valideringen deltok Avinor, Hoff, KLP og TINE Produksjon.

Undersøkelsen er bygget opp rundt 30 konkrete barrierer, alle forankret i solid empiri. Et tallfestet bilde på hva som er de største barrierene, sikrer felles ståsted for nødvendige prioriteringer. Gevinstene er mange; bedre ressursutnyttelse, større treffsikkerhet på tiltak og mindre slitasje på organisasjonen – for å nevne noen.

Same size doesn't fit all

I interne prosesser har vi en tendens til å se på alle ledere som én målgruppe med identiske behov. MaxEndring avslører at det kan være en dårlig strategi og sløsing med ressurser.

MaxEndring gir deg kunnskap om hvilke barrierer det er viktigst å fjerne på ulike ledernivåer i ulike enheter. Dette sikrer troverdighet og oppslutning i egen organisasjon, endringstiltak som treffer og dermed gjennomføringskraft.