This product is not available anymore. Back to home page.
All Posts
×
×
Privacy Policy
Alfa & Omega - personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Alfa & Omega AS (org.nr. 834732572) samler inn og bruker personopplysninger.


Behandlingsansvarlig:
Alfa & Omega AS, ved daglig leder, er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.


Personopplysninger som behandles:
Firmanavn
Kontaktperson
Firmaadresse/fakturaadresse
Telefonnummer
E-postadresse

I forbindelse med dette samtykker du til å la oss lagre og bruke dataene dine for å kunne opprettholde dialog med deg. Vi lagrer relevante data så lenge samarbeidet pågår, og som det er påkrevd i henhold til Norsk regnskapslov. 

På www.alfaomega.no kan du registrere deg med navn, epostadresse og telefon. Disse personopplysningene lagrer vi (se nedenfor om lagring). Hensikten med informasjonen er 1) å kunne sende relevant informasjon om våre verktøy og tjenester og 2) å kunne ta kontakt og tilby våre tjenester

Alfa & Omega bruker ikke cookies på sine hjemmesider.


Deling av personopplysninger:
Kontaktdata til kunder blir delt med et regnskapsbyrå i henhold til vår leveranseavtale. Personopplysningene deles ikke med andre utenforstående tredjeparter.


Hvordan lagres informasjonen?
Informasjon innhentet gjennom kontaktskjema på www.alfaomega.no lagres i vårt kontaktregister. Dine personopplysninger vil oppbevares så lenge som det er nødvendig for å oppnå formålene som er gjengitt i disse personvernvilkårene (med mindre en lengre oppbevaring er påkrevd etter gjeldende lovgivning).


Hvordan slettes opplysningene?
Informasjon slettes på oppfordring eller når avtale opphører. 


Brukerens rettigheter:
Alle som spør kan kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg, og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting, endring og supplering i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.
For å be om innsyn, sletting, endring eller supplering kan du sende en e-post til post@alfaomega.no.

Dersom du mener at Alfa & Omega AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.


Endringer i våre personvernvilkår:
Gjeldende lov og vår praksis endres over tid. Dersom vi bestemmer oss for å oppdatere personvernvilkårene, vil vi publisere endringene på www.alfaomega.no.


Kontaktinformasjon:
Alfa & Omega AS 
Tlf.: 919 00 885
Adresse: Inkognitogt. 33, 0256 Oslo
Web: www.alfaomega.no
Epost: post@alfaomega.no